TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN


Mã sản phẩm: 4720-9405

Hệ thống tủ điều khiển cân phối trộn nhiều thành phần cho dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.


- Tủ điều khiển hệ thống cân phối trộn chuyên sử dụng điều khiển cho các hệ thống cân tự động, hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp, dễ dàng cài đặt và thay đổi các giá trị theo mục đích cân, sản phẩm cân và các yêu cầu khác.

-  Hệ thống điều khiển bằng PLC hoặc board mạch, đảm bảo hoạt động ổn định và bền bỉ, dễ dàng thay đổi hoặc nâng cấp.

- Số lượng bộ chỉ thị (đầu cân) trong 1 tủ điều khiển: tùy theo công suất thiết kế của hệ thống cân

- Tín hiệu điều khiển tùy theo yêu cầu hệ thống.

 

Đang xử lý...

.