TỦ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN 1


Mã sản phẩm: 3282-6762

+ Điều khiển hệ thống cân phối trộn cho dây truyền bột đá tại Phú Thọ


- Kết nối, hiển thị và điều khiển.
- Đáp ứng các yêu cầu về điều khiển trong các hệ thống cân điện tử cân phễu, cân bồn, hệ thống cân phối trộn.

 

Đang xử lý...

.