PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG CÂN SILO

PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG CÂN SILO

Giám sát, thu thập dữ liệu từ các silo, lập báo cáo, người dùng có thể truy cập phần mềm từ xa qua máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN

Phần mềm có chức năng báo cáo, lưu, in dữ liệu từng mẻ cân, giao diện tiếng việt dễ sử dụng

Phần mềm quản lý trạm cân  SW-KB01

Phần mềm quản lý trạm cân SW-KB01

- Chức năng lưu trữ dữ liệu mỗi khi cân,in phiếu,thống kê bảng exell....

1/1

 

Đang xử lý...