CÂN QUẬN THÉP 20 TẤN

CÂN QUẬN THÉP 20 TẤN

Cân quận thép 20 tấn công nghiệp chuyên dùng cân giấy cuộn, sắt cuộn, cuộn đồng…

CÂN QUẬN THÉP

CÂN QUẬN THÉP

Cân sử dụng cho các nhà máy sản xuất tôn cuộn,nguyên liệu thép nhập khẩu.

 

1/1

 

Đang xử lý...