CÂN ĐÓNG BÓ THÉP CÂY

CÂN ĐÓNG BÓ THÉP CÂY

Hệ thống cân bó trong nhà máy sản xuất thép cây, độ chính xác cao trong môi trường khắc nhiệt của ngành thép.

CÂN ĐÓNG BÓ THÉP CÂY

CÂN ĐÓNG BÓ THÉP CÂY

Cân đóng bó 3 tấn cho ngành thép, thiết bị của hãng keli, Trung Quốc

1/1

 

Đang xử lý...