Cân đóng bao 3 đầu cân KB - PM03


Mã sản phẩm: 4348-5461

Cân đóng bao tự động 3 đầu cân KB - PM03 dùng trong các ngành thức ăn chăn nuôi,nông sản,...

 


 

Cân đóng bao 3 đầu cân KB - PM03

- Mức cân: 10kg – 60kg/bao.

- Năng suất: 750-900 bao/h.

- Cân đóng bao PM03 định lượng trực tiếp bằng cửa cân định lượng.

- Cân đóng bao PM03 định lượng 3 cấp tốc độ.

- Cân đóng bao PM03 phù hợp cho các nguyên liệu dạng hạt, hoặc dạng bột tự chảy được

 

Đang xử lý...