CÂN ĐÓNG BAO KP01

CÂN ĐÓNG BAO KP01

Cân đóng bao tự động: Loại 1 phễu cân

Loại nguyên liệu: Phân vi sinh, cục ẩm.

CÂN ĐÓNG BAO KP02

CÂN ĐÓNG BAO KP02

Cân đóng bao tự động: Loại 2 phễu cân

Loại nguyên liệu: Phân vi sinh

CÂN ĐÓNG BAO KB02

CÂN ĐÓNG BAO KB02

Cân đóng bao tự động: loại 2 phễu cân

Loại nguyên liệu: Dạng bột

CÂN ĐÓNG BAO KH02

CÂN ĐÓNG BAO KH02

Cân đóng bao tự động: Loại 2 phễu cân

Loại nguyên liệu: Dạng hạt

 

CÂN ĐÓNG BAO 3 ĐẦU KH03

CÂN ĐÓNG BAO 3 ĐẦU KH03

Cân đóng bao tự động: Loại 3 phễu cân

Loại nguyên liệu: Dạng hạt

1/1

 

Đang xử lý...

.