HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN

HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN

Dây truyền bột đá nhà máy Minh Anh, Phú Thọ

CÂN SILO 30 TẤN

CÂN SILO 30 TẤN

CÂN SILO 30 TẤN 

Dành cho các dây truyền sản xuất công nghiệp,

CÂN SILO 15 TẤN

CÂN SILO 15 TẤN

CÂN SILO 15 TẤN 04 CHÂN, CHỨA CÁM TRẠI CHĂN NUÔI DELCO ECOFARM

CÂN BỒN 60 TẤN - TRẠM TRIẾT NẠP GAS

CÂN BỒN 60 TẤN - TRẠM TRIẾT NẠP GAS

 Cân bồn điện tử, cân triết nạp gas do công ty Ngôi Sao Kinh Bắc cung cấp

CÂN SILO 5 TẤN

CÂN SILO 5 TẤN

Cân silo 5 tấn dùng để cân các silo, bồn chứa khí hoá lỏng, bột, xi măng. 

CÂN SILO 40 TẤN

CÂN SILO 40 TẤN

Cân silo 40 tấn chứa bột đá, các vật liệu hạt nhỏ....

CÂN SILO 10 TẤN

CÂN SILO 10 TẤN

Cân silo 10 tấn, chứa cám cho trại chăn nuôi lợn.

CÂN BỒN,CÂN SILO

CÂN BỒN,CÂN SILO

Cân Silo 20 tấn chứa các loại nguyên liệu rời, cho các nhà máy cám, trại chăn nuôi quy mô lớn...

 

1/1

 

Đang xử lý...