HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN

HỆ THỐNG CÂN PHỐI TRỘN

Dây truyền bột đá nhà máy Minh Anh, Phú Thọ

CÂN SILO 15 TẤN

CÂN SILO 15 TẤN

CÂN SILO 15 TẤN CHỨA CÁM

Dành cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn

CÂN BỒN 60 TẤN - TRẠM TRIẾT NẠP GAS

CÂN BỒN 60 TẤN - TRẠM TRIẾT NẠP GAS

+  Đầu cân Laumas W100

+ Loadcell chuyên dụng cho cân Bồn YBSC A20 tấn

+ Phần mềm giám sát, quản lý dữ liệu

CÂN SILO 5 TẤN

CÂN SILO 5 TẤN

Cân silo 5 tấn chứa chất lỏng.

CÂN SILO 40 TẤN

CÂN SILO 40 TẤN

Cân silo 40 tấn chứa bột mì,công ty bột mì Tiến Hưng.

CÂN SILO 10 TẤN

CÂN SILO 10 TẤN

Cân silo 10 tấn, chứa cám cho trại chăn nuôi lợn.

CÂN BỒN,CÂN SILO

CÂN BỒN,CÂN SILO

Cân Silo 20 tấn chứa các loại nguyên liệu rời,cho các nhà máy cám,trại chăn nuôi quy mô lớn...

 

1/1

 

Đang xử lý...